Μαθαίνω Μαθηματικά με το σύστημα Montessori και την παιδαγωγική της Σιγκαπούρης

Μαθαίνω Μαθηματικά με το σύστημα Montessori και την παιδαγωγική της Σιγκαπούρης / Δημοτικό


Τα παιδιά που είναι εκπαιδευμένα στο σύστημα Μοντεσσόρι προσαρμόζονται ασυνήθιστα εύκολα. Έχουν μάθει να δουλεύουν τόσο ανεξάρτητα όσο και σε ομάδες. Σέβονται το περιβάλλον τους και τους άλλους.

το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας, ήταν μια επιλογή του γιου μου μιας και σε λίγες μέρες τελειώνει την Α Δημοτικού ήθελα ένα βιβλίο που να απασχολείται το καλοκαίρι. Τελικά έκανε την καλύτερη επιλογή.
Τα βιβλια αυτα δινουν την δυνατοτητα  να παίρνουν αποφάσεις από μικρή ηλικία, αυτά τα παιδιά επιλύουν προβλήματα με ευκολία,και κανονίζουν σωστά το χρόνο τους. Ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν ιδέες και να συζητούν για τη δουλειά τους ελεύθερα με άλλους, έτσι οι καλές ικανότητες επικοινωνίας που έχουν τα διευκολύνουν σε κάθε καινούργιο περιβάλλον.


 Έρευνες έχουν δείξει ότι το καλύτερο προγνωστικό για την μελλοντική επιτυχία των παιδιών είναι το αίσθημα της αυτοπεποίθησης και σιγουριάς.  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Μοντεσσόρι, βασισμένα σε δραστηριότητες ατομικές και μη ανταγωνιστικές, τα βοηθούν να αναπτύξουν ισχυρή αυτοπεποίθηση και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και την αλλαγή με αισιοδοξία.

Μοντεσσοριανή Εκπαίδευση

Δίνει έμφαση σε γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ο παιδαγωγός δεν έχει κυρίαρχο ρόλο στις δραστηριότητες της τάξης: το παιδί συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης.

Το περιβάλλον και η μέθοδος ενθαρρύνουν την αυτοπειθαρχία.

Οι ομάδες αποτελούνται από παιδιά διαφόρων ηλικιών.

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να διδάξουν, να συνεργαστούν και να βοηθούν το ένα το άλλο

Τα παιδιά διαλέγουν τη δουλειά που κάνουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους.

Το παιδί έχει το δικό του ρυθμό μάθησης, σύμφωνα με τον οποίο αφομοιώνει τις γνώσεις.

Το παιδί βρίσκει τα λάθη του από πληροφορίες που του δίνει το ίδιο το εκπαιδευτικό υλικό.

Η μάθηση επιβεβαιώνεται εσωτερικά μέσα από την επανάληψη κάθε δραστηριότητας και την εσωτερική αίσθηση επιτυχίας.

Το βιβλίο αυτό προτείνει περισσότερες από 100 δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται στο σύστημα Montessori και την παιδαγωγική της Σιγκαπούρης.
Η παιδαγωγική μέθοδος της Σιγκαπούρης στα μαθηματικά είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη
Στόχος είναι τα παιδιά να αγαπήσουν τα Μαθηματικά.
Το παιδί χρησιμοποιεί συγκεκριμένα αντικείμενα και σταδιακά αντιλαμβάνεται έννοιες όπως της ποσότητας
Εδραιώνει την μάθηση και μαθαίνει να χρησιμοποιεί τα σύμβολα των μαθηματικών 
Ανακαλύπτει νέες έννοιες και μαθαίνει να εκφράζει με λέξεις την λογική του σκέψη
Το παιδί αναπαριστά συμβολικά τις μαθηματικές καταστάσεις και τους αριθμούς και εισάγεται στις έννοιες των αριθμητικών πράξεων

Το βιβλίο θα το βρείτε στις εκδόσεις Κεντικελένης Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου